GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
O NAMA DELATNOST USLUGE ZIVOT U DOMU AKTIVNOSTI ZANIMLJIVOSTI PROJEKTI KONTAKT


ISTORIJAT

Dom za iznemogle srpske gradane u Knjaževcu podignut je iz sredstava koje je beogradski trgovac Nikola S. Spasić zaveštao svojim testamentom za podizanje bolnica i jednog doma za stare i iznemogle građane. Svečano otvaranje Doma obavljeno je 26. maja 1935. godine. Prvi štićenici stupili su u Dom 25. jula 1935. godine.

Dom je radio do 1945. godine, kada zbog ratnih razaranja i potreba prerasta u Državni dečji dom prilagođen za prijem dece koja su u ratu ostala bez roditelja.

Sve do 1977. godine nije bilo zahteva za obnavljanje rada Doma, kada je zbog naraslih potreba za zaštitom starih najpre obavljeno istraživanje, urađen elaborat od strane Instituta i od strane Skupštine opštine i SIZ-a socijalne zaštite pokrenuta inicijativa za osnivanje Doma.

Da bi se inicijativa realizovala najpre se pristupilo izgradnji novih objekata za Dom za vaspitanje mladeži, a potom je godine 1979. zgrada Zadužbine Nikole Spasića iseljena i krenulo sa sa renoviranjem i dogradnjom novih objekata. Radovi na izgradnji Regionalnog doma za stare i penzionere u Knjaževcu započeti su 15. jula 1980. godine.

Dom za penzionere i druga stara lica u Knjaževcu, posle višegodišnje pauze, počeo je da radi 1. oktobra 1981. godine, kao radna jedinica u sastavu Centra za socijalni rad.

Godine 1992. Vlada Republike Srbije donela je Odluku o mreži ustanova socijalne zaštite koje osniva Republika. Dom za stare i penzionere "Dr Mihajlo Stupar" u Knjaževcu prema ovoj odluci prerasta u Gerontološki centar sa kapacitetom za smeštaj 145 korisnika.

Po završetku investicionih ulaganja 28. februara 1998. godine od strane resornog ministarstva promenjen je i priznat novi kapacitet u domskom smeštaju 210 ležajeva i u prihvatnoj stanici 4 ležaja.

Tako je, znači, Gerontološki centar u više navrata proširivao svoje kapacitete i sada ima mesta za:

- 230 korisnika u domskom smeštaju,
- 4 lica u prihvatnoj stanici, kao i za
- 8-16 starih u dnevnom centru i
- 30 u klubu za stare.

 

GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
Copyright © - "
GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC", 2010
.