GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
O NAMA DELATNOST USLUGE ZIVOT U DOMU AKTIVNOSTI ZANIMLJIVOSTI PROJEKTI KONTAKT


SLUŽBE I OSOBLJE

U skladu sa karakterom procesa rada i uslova rada, radi efikasnog i racionalnog ostvarivanja funkcije procesa rada odnosno ostvarivanja delatnosti, unutrašnja organizacija procesa rada u Ustanovi, u okviru delatnosti Ustanove utvrđene Zakonom, drugim propisima i Statutom organizovana je preko delova procesa rada – službi.

Registrovane delatnosti obavljaju se u okviru sledećih službi:

- Služba socijalnog rada,
- Služba za zdravstvenu zaštitu, higijenu i negu korisnika,
- Služba ishrane,
- Služba opštih i zajedničkih poslova,
- Služba računovodstvenih i komercijalnih poslova,
- Služba održavanja, obezbeđenja i bezbednosti zdravlja na radu,
- Služba vanistitucionalnih oblika zaštite.

 

GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
Copyright © - "
GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC", 2010
.