GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
O NAMA DELATNOST USLUGE ZIVOT U DOMU AKTIVNOSTI ZANIMLJIVOSTI PROJEKTI KONTAKT


RADNO OKUPACIONA TERAPIJA

Radno-okupaciona terapija i radno okupacioni tretman u našoj ustanovi datira još od osnivanja Doma za stara lica i penzionere u sklopu rada radnog terapeuta ustanove. Danas u Gerontološkom centru "Knjazevac" organizuje se veci broj aktivnosti u okviru radne terapije u kojima ucestvuju korisnici, zavisno od njihove starosti, zdravstvenog stanja, interesovanja, obrazovanja i navika koje su stekli pre dolaska u dom. Sve organizovane aktivnosti su sastavni deo celine strucnog socijalnog rada ustanove, a njihov cilj je sacuvati preostale sposobnosti i radne navike korisnika, a raditi na sticanju novih, kao i na usporavanju procesa starenja tj. opadanja mentalnih funkcija, što na jedan posredan nacin omogucava bolji i kvalitetniji proces adaptacije korisnika na domsku sredinu i uslove života.

Radno-okupaciona terapija je organizovana po sekcijama, koje obuhvataju:

I a). Radne aktivnosti - Kroz ove aktivnosti korisnici poboljšavaju pokretljivost ruku, nogu, prstiju, koordinaciju pokreta. U tom cilju sa korisnicima se organizuje: secenje makazama, cupkanje sundjera, paranje starog prediva, štrikanje, heklanje, vez i izrada razlicitih likovnih radova sa plastelinom i rad sa bockalicama, kao i igre loptom. U angažovanju korisnika za ovu vrstu tretmana konsultuje se fizioterapeut ustanove.

b). Radno okupacione aktivnosti - Ove aktivnosti su usmerene ka aktiviranju postojecih znanja i sposobnosti korisnika da bi se njihovim angažovanjem usporio proces starenja i poboljšalo opšte psiho-fizicko stanje korisnika. U zavisnosti od želja i interesovanja korisnika rad se organizuje pojedinacno ili grupno na aktivnostima kao sto su: održavanje zelenih površina van zgrade, održavanje cveca u domu, dvorištu, na terasama, saksijama, branje i sakupljanje voca u dvorištu ustanove, izrada ukrasnih predmeta, šivenje, heklanje, štrikanje, vez.

II Kulturno-zabavne aktivnosti - Cilj ovih aktivnosti je strukturiranje slobodnog vremena, podizanje opšteg raspoloženja i stvaranje pozitivne klime u domskoj sredini. Ostvarena je saradnja sa predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, horovima i KUD-a, udruženjima i klubovima penzionera, organizuju se rodendanske proslave, recitali, projekcije filmova i izložbe rucnih radova. Zastupljene su i posete izlozbama likovnih i rucnih radova van ustanove, pozorištu, muzejima, manastirima i drugim kulturnim manifestacijama. Pripremaju se priredbe i programi obeležavanja meseca solidarnosti sa starim licima, verskih i državnih praznika i organizuje rad domske biblioteke.

III Rekreativne aktivnosti - Ove aktivnosti okupljaju korisnike zainteresovane za izlete u prirodi, posete i obilazak turistickih i banjskih mesta, posete kulturno-istorijskim spomenicima, posete drugim ustanovama za stara lica. Sa korisnicima se organizuju i razlicita takmicenja sportsko-rekreativnih sadržaja (sah, domine, pikado).

IV Edukativne aktivnosti - U ustanovi najcešce se organizuju obrazovni sadržaji u zavisnosti od zajednickih potreba korisnika i njihovog interesovanja, kao što su predavanja i razgovori sa pojedincima, najcešce lekarima.

 

GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
Copyright © - "
GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC", 2010
.