GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
O NAMA DELATNOST USLUGE ZIVOT U DOMU AKTIVNOSTI ZANIMLJIVOSTI PROJEKTI KONTAKT


KAKO POSTATI STANAR DOMA?

Zahtev za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite podnosi lice koje traži smeštaj, odnosno njegov zakonski zastupnik ili staralac, ili se pokrece postupak po službenoj dužnosti od strane Centra za socijalni rad.
Zahtev za smeštaj se podnosi Centru za socijalni rad, koji je mesno nadležan, prema mestu prebivališta lica koje traži smeštaj u ustanovu socijalne zaštite. Ovo pravo može da koristi svako lice starije od 65 godina, kao i odrasla lica, po proceni nadležnog Centra za socijalni rad.

 

GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC, 19350 Knjaževac, Karadordeva 55, tel. +381 19 731 635
Copyright © - "
GERONTOLOŠKI CENTAR KNJAŽEVAC", 2010
.